S.M. Dekker

Sebilla Maria (Sybilla) Dekker werd geboren op 23 maart 1942 in Alkmaar.

Na het behalen van het diploma gymnasium-B studeerde zij personeelswerk aan de Sociale Academie in Amsterdam (diploma 1965). Later volgde zij een postdoctorale studie organisatiekunde en diverse managementopleidingen, o.a. bij Insead, Fontainebleau.

Dekker begon haar beroepscarrière in 1965 als bedrijfsmaatschappelijk werker bij Erdal in Amersfoort. Van 1968 tot 1976 was ze werkzaam als arbeidsinspectrice en later als staffunctionaris bij de Arbeidsinspectie in Arnhem. Vervolgens werkte ze als organisatieadviseur en sociaal coördinator bij het Landelijk Project Bedrijfsvoorlichting Gelderland.  

Vanaf 1979 tot eind 1989 is Sybilla Dekker in diverse directiefuncties verbonden aan het ministerie van Landbouw en Visserij. Zij is er adjunct-directeur Personeelszaken, plaatsvervangend directeur Organisatie en Efficiency en directeur Materiële Zaken.

In 1990 vervolgt Dekker haar loopbaan als directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB). In 1996 wordt zij algemeen directeur van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).

Van 27 mei 2003 tot 21 september 2006 is Sybilla Dekker minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het tweede en derde kabinet-Balkenende. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 is ze voorzitter van de VVD-evaluatiecommissie Lijsttrekker verkiezingen. 
Sybilla Dekker heeft een groot aantal bestuursfuncties bekleed bij Nederlandse bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Zo was zij, vóór haar ministerschap, onder meer lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Heineken Nederlands Beheer NV, voorzitter van Opportunity in Bedrijf, lid van het bestuur van de Koning Willem I Stichting, lid van de Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Leiden en lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Nederland en de Nederlandse Spoorwegen. 

Na haar ministerschap was zij onder meer voorzitter van stichting Talent naar de Top, voorzitter van het Programma Kennis voor Klimaat en lid namens Nederland van de drie Colleges Financieel Toezicht Curaçao/ St. Maarten , de BES eilanden en Aruba.  Ook was zij lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank en advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. 

Dekker heeft momenteel nog een aantal bestuursfuncties. Zo is zij o.a. voorzitter van de Tafel van Borging Maasvlakte II en voorzitter van het platform Goede Doelen Organisaties.

Mevrouw S.M. Dekker is op 22 juni 2018 benoemd tot minister van Staat.

Vergroot afbeelding Sybilla Dekker.
Sybilla Dekker.