Mr. W. Sorgdrager

Winnifred (Winnie) Sorgdrager werd op 6 april 1948 geboren in Den Haag.

Na het behalen van het diploma gymnasium-B studeerde zij rechten aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1971 behaalde ze het doctoraal examen Nederlands recht.  

Van 1971 tot 1979 werkte Winnie Sorgdrager in verschillende functies bij de Technische Hogeschool Twente. Zij was achtereenvolgens ambtenaar studievoorlichting, griffier van de hogeschoolraad en stafmedewerker van het College van Bestuur. 

Sorgdrager vervolgde haar loopbaan in 1979 als officier van Justitie in Almelo. Vervolgens was zij van 1986 tot 1991 advocaat-generaal  en tot 1993 procureur-generaal bij het Gerechtshof in Arnhem.

Die laatste functie bekleedde zij in 1994 ook bij het Gerechtshof ‘s-Gravenhage. 

Winnie Sorgdrager was van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998 minister van Justitie in het eerste kabinet-Kok.  Na haar ministerschap was zij tot 1 oktober 1999 voor D66 lid van de Eerste Kamer. 

In 2000 werd Winnie Sorgdrager voorzitter van de Raad voor Cultuur, waarna zij in 2006 lid van de Raad van State werd, een functie die zij tot 1 mei 2018 bekleedde. 

Sorgdrager is gedurende haar carrière in velerlei bestuursfuncties actief geweest. Zo was zij lid van het bestuur van het Leids Universitair medisch Centrum en de Universiteit Twente en  bestuursvoorzitter van het Asko|Schönberg ensemble.  Recent was ze voorzitter van de commissie ‘Onderzoek fipronil in eieren’. 

Sorgdrager is momenteel onder meer bestuursvoorzitter van de Stichting Arbo Unie Nederland en van de Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk.

Mevrouw mr. W. Sorgdrager is met ingang van 22 juni 2018 benoemd tot minister van Staat.

Vergroot afbeelding Winnie Sorgdrager.
Beeld: ©ANP / Jerry Lampen
Winnie Sorgdrager.