Hoe vertaal ik de namen van de staatssecretarissen?

U vindt hier de vertalingen van de staatssecretarissen in de Engelse, Duitse, Franse en Spaanse taal.

De staatssecretaris van JenV heeft in het buitenland de aanspreektitel van Minister for Migration.

Namen staatssecretarissen in het Engels, Duits, Frans en Spaans
Wie? Engels Duits Frans Spaans
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties State Secretary for the Interior and Kingdom Relations Staatssekretär für Inneres und Königreichs­beziehungen Secrétaire d’État à l'Intérieur et aux Relations au sein du Royaume Secretario de Estado de Interior y Relaciones del Reino
Staatssecretaris van Defensie State Secretary for Defence Staatssekretärin der Verteidigung Secrétaire d’État à la Défense Secretario de Estado de Defensa
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy Staatssekretärin für Wirtschaft und Klima Secrétaire d’État à l’Économie et au Climat Secretario de Estado de Economía y Clima
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy - Climate and Energy Staatssekretärin für Wirtschaft und Klima - Klima und Energie Secrétaire d’État à l’Économie et au Climat - Chargée du climat en de l’energie Secretario de Estado de Economía y Clima - Clima y Energía
Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst State Secretary for Finance - Tax Affairs and the Tax Administration Staatssekretär der Finanzen - Steuerwesen und Finanzververwaltung Secrétaire d'État aux Finances - Affaires fiscales et Service des impôts Secretario de Estado de Hacienda - Asuntos Fiscales y Administración de Hacienda
Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane State Secretary for Finance - Benefits and Customs Staatssekretärin der Finanzen - Beihilfen und Zoll Secrétaire d’État aux Finances - Allocations et Douanes Secretario de Estado de Hacienda - Prestaciones y Aduanas
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat State Secretary for Infrastructure and Water Management Staatssekretärin für Infrastruktur und Wasser­wirtschaft Secrétaire d’État à l’Infrastructure et à la Gestion de l’eau Secretario de Estado de Infraestructura y Gestión del Agua
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Minister for Migration Minister für Migration Ministre des Migrations Ministro de Migración
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid State Secretary for Social Affairs and Employment Staatssekretärin für Soziales und Arbeit Secrétaire d'État aux Affaires sociales et à l'Emploi Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport State Secretary for Health, Welfare and Sport Staatssekretär für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport Secrétaire d'État à la Santé, au Bien-Être et aux Sports Secretario de Estado de Sanidad, Bienestar y Deporte