Regering, kabinet en ministerraad: wat zijn de verschillen?

De regering bestaat uit de koning en alle ministers. Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen. De ministerraad bestaat uit alle ministers. In het gewone taalgebruik worden de woorden regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt.

Verantwoordelijkheden van de regering

De regering is verantwoordelijk voor het bestuur van het land en de uitvoering van het beleid.

De regering is verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van wetten, samen met de Tweede en Eerste Kamer;
  • het uitvoeren van taken door de Rijksoverheid;
  • het opstellen en aanpassen van de begrotingen, samen met de Tweede en Eerste Kamer;
  • benoemingen, zoals commissarissen van de koning, burgemeesters, diplomaten en leden van de rechterlijke macht.

De regering bestaat uit de koning en alle ministers, maar de ministers zijn verantwoordelijk. Staatssecretarissen zitten niet in de regering, maar zijn wel verantwoordelijk voor hun beleidsterrein.

Kabinet

Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen. Kabinet is een politiek begrip: na de Tweede Kamerverkiezing bepalen de gekozen politieke partijen hoe het nieuwe kabinet eruitziet. Het kabinet bepaalt tot de volgende verkiezingen het beleid van het land.

Ministerraad en minister-president

De ministers vormen samen de ministerraad. De minister-president is voorzitter van de ministerraad. De ministerraad vergadert en besluit over het beleid van de regering.