Aanvragen mentorschap

Mentorschap is een maatregel voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen door hun geestelijke of lichamelijke toestand. Bijvoorbeeld omdat die persoon dementeert of verstandelijk gehandicapt is. U kunt de rechter vragen om voor die persoon mentorschap in te stellen. De rechter kan u of iemand anders als mentor benoemen om voor de belangen van de betrokkene te zorgen.

Inhoud mentorschap

Bij een mentorschap mag iemand zelf geen beslissingen meer nemen over persoonlijke zaken. Zoals over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor neemt dan die beslissingen. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen om wel of niet zelf thuis te blijven wonen.

Voorwaarden voor benoeming als mentor

Wilt u mentor worden? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld niet zelf onder mentorschap staan. U vindt alle voorwaarden voor de benoeming als mentor op Rechtspraak.nl.

Mentorschap bij rechtbank aanvragen

U vraagt het mentorschap aan bij de rechtbank in uw regio. Gebruik daarvoor het formulier 'Verzoek tot instelling mentorschap'. De betrokkene kan zelf ook een aanvraag doen.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, titel 20 (Mentorschap)