Burgerinitiatief indienen bij de Tweede Kamer

Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Bijvoorbeeld over de verbetering van het milieu of het onderwijs.

Read this information in English

Uw mening geven

De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement. De volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer spreken namens u. Daarom willen zij graag weten hoe u denkt dat de samenleving kan verbeteren. Een burgerinitiatief is een manier om uw mening te geven en invloed te hebben op de politiek.

Voorwaarden burgerinitiatief

Voor een burgerinitiatief gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  • U heeft 40.000 handtekeningen van medestanders. Deze medestanders zijn ouder dan 18 jaar. Ze moeten ook de Nederlandse nationaliteit hebben.
  • Uw voorstel is nieuw. De Tweede Kamer heeft het onderwerp in de laatste twee jaar niet besproken.

U vindt alle voorwaarden voor een burgerinitiatief op de website van de Tweede Kamer.

Burgerinitiatief indienen

U kunt het burgerinitiatief indienen bij de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.

Wetten en regels

Grondwet, artikel 5

Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, artikel 14.2

Regeling van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven