Petitie indienen

Bent u het niet eens met bepaalde plannen van de rijksoverheid, provincie of gemeente? Of vindt u dat er politieke actie nodig is? U kunt dit de overheid laten weten door een petitie in te dienen.

Read this information in English

Wat is een petitie?

Een petitie is een verzoekschrift aan de overheid. Vaak is het een klacht over het optreden van de overheid. Dat kan gaan over een onderwerp dat veel mensen in de samenleving bezighoudt. Zoals bijvoorbeeld zwarte Piet. Een petitie kan ook gaan over een persoonlijke klacht, zoals uw belastingaangifte. De overheid moet de petitie aannemen, maar is niet verplicht actie te ondernemen.

Wie kan een petitie indienen?

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen. Dat staat in artikel 5 van de Grondwet. Dit artikel wordt ook wel ‘het recht van petitie’ genoemd.

U kunt alleen een petitie starten, of met een vereniging of stichting. Vaak wordt een petitie aangeboden namens een grote groep mensen. Het maakt niet uit hoe groot die groep mensen is. U heeft niet een bepaald aantal handtekeningen nodig om een petitie in te dienen.

Voorwaarden petitie

  • Een petitie moet u met een brief aanvragen. Dat kan ook digitaal.
  • In de petitie legt u uit met welk plan of welke regel u het oneens bent. Ook geeft u aan wat het doel is van de petitie en wie de organisator is.

Hoe kunt u een petitie aanbieden?

Er zijn verschillende websites waar u gratis, digitaal een petitie kunt starten. Bijvoorbeeld petities.nl en petitie24.nl. Met een digitale petitie kunt u ook handtekeningen verzamelen van mensen die het met u eens zijn.

Petitie aanbieden bij de Tweede Kamer

U kunt een petitie aanbieden aan een van de commissies van de Tweede Kamer. Is het een landelijke actie, dan kunt u de petitie ook aanbieden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Wilt u een petitie aanbieden bij de Tweede Kamer? Maak daarvoor een afspraak. Daarna besluit de Kamer of en wanneer u uw petitie kunt komen aanbieden.

U kunt een brief sturen naar: 
Tweede Kamer der Staten-Generaal   
t.a.v. commissie ... 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag

Wetten en regels

Grondwet, artikel 5