Gegevens medisch dossier inzien, aanpassen of vernietigen

Zorgverleners, zoals een ziekenhuis of een huisarts, moeten van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. In een medisch dossier staan alle gegevens over uw behandeling. Bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen of (verwijs)brieven aan een specialist of huisarts. U kunt uw medisch dossier online inzien. Of u kunt uw behandelaar vragen welke gegevens over u in het medisch dossier staan. Ook kunt u de gegevens laten aanpassen of verwijderen.

Laatst gecontroleerd op 17 augustus 2021

Read this information in English

Medisch dossier inzien

U kunt uw medisch dossier online inzien in uw persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Of u vraagt een papieren afschrift op bij uw arts of zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals röntgenfoto’s en operatieverslagen. Ook heeft u het recht om te weten wie er in uw dossier heeft gekeken (logging).

Gegevens medisch dossier aanpassen

Kloppen de gegevens in het medisch dossier niet? Dan kunt u de hulpverlener vragen de gegevens aan te passen. Dit kan alleen als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn.

Gegevens medisch dossier verwijderen

De gegevens in uw medisch dossier worden 20 jaar bewaard. Daarna zal de arts of zorginstelling de gegevens uit uw dossier laten vernietigen. U kunt een arts of instelling vragen uw gegevens eerder te vernietigen.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikelen 454, 455 en 456

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, artikelen 15d en 15e

Heeft u gevonden wat u zocht?