Wat zijn mijn rechten en plichten bij een medische behandeling?

Bij uw medische behandeling heeft u verschillende rechten en plichten.

Rechten die u als patiënt heeft

Plichten die u als patiënt heeft

  • U informeert uw arts zo goed mogelijk;
  • U werkt zo veel mogelijk mee aan uw behandeling;
  • U betaalt uw hulpverlener of zorginstelling.

Rechten en plichten bij wet geregeld

De rechten en plichten staan in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)