Wat zijn mijn rechten en plichten bij een medische behandeling?

Voor uw medische behandeling gelden verschillende rechten en plichten.

Rechten en plichten bij wet geregeld

De rechten en plichten staan in het Burgerlijk Wetboek over de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7). Deze afdeling is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen bij de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst. In de praktijk spreken we vaak over de WGBO.
Deze wet is van belang voor iedereen die met geneeskundige zorg te maken heeft. Behandelt of onderzoekt een hulpverlener, zoals een arts of verpleegkundige, een patiënt? Dan is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Rechten en plichten patiënten

Plichten die u als patiënt heeft

  • U informeert uw arts zo goed mogelijk en verleent uw medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening;
  • U moet uw hulpverlener of zorginstelling betalen.

Verdere versterking van de positie van de patiënt

Er is een wetswijziging van de WGBO in voorbereiding die ziet op een verdere versterking van de positie van de patiënt. Bijvoorbeeld om te verduidelijken dat patiënten en artsen steeds meer samen over de behandeling moeten spreken. Op 12 juli 2018 is het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden.

Zie ook