Gratieverzoek indienen

De minister voor Rechtsbescherming kan straffen en maatregelen die de strafrechter heeft opgelegd kwijtschelden. Ook kan de minister een straf of maatregel veranderen of verminderen. Dit heet gratie verlenen. Het Openbaar Ministerie en de rechter adviseren de minister hierbij en de Koning ondertekent het besluit om gratie te verlenen. U kunt als veroordeelde een gratieverzoek indienen.

Voorwaarden gratie

Om gratie te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt bijvoorbeeld alleen gratie krijgen als:

  • de straf vaststaat. Dit betekent dat u niet meer in beroep kunt gaan.
  • er zijn nieuwe feiten of omstandigheden. Hiermee heeft de rechter geen rekening gehouden bij het geven van de straf. Bijvoorbeeld als uw gezondheid veel slechter is geworden.

U vindt alle voorwaarden voor gratie op de website van Justis.

Gratieverzoek indienen

U dient een gratieverzoek in bij Justis. Iemand anders kan ook namens u een gratieverzoek indienen, zoals:

  • uw advocaat;
  • uw reclasseringsambtenaar;
  • familieleden.

Wetten en regels

Grondwet, artikel 122

Gratiewet

Wetboek van Strafvordering (gratie)