Huurcommissie inschakelen

Bent u het niet eens met uw verhuurder over bijvoorbeeld de hoogte van uw huur? Of over het onderhoud van uw huurwoning? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie vragen om een uitspraak te doen over uw probleem. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat betekent dat u en uw verhuurder zich beiden aan de uitspraak moeten houden.

Laatst gecontroleerd op 25 augustus 2021

Wanneer kunt u de Huurcommissie inschakelen?

U kunt de Huurcommissie vragen om een uitspraak  als u een geschil heeft over een:

Het gaat daarbij om sociale huurwoningen. In sommige gevallen behandelt de Huurcommissie ook geschillen bij woningen in de vrije sector. Op de website van de Huurcommissie kunt u lezen wanneer u de Huurcommissie kunt inschakelen.

Verzoek indienen bij Huurcommissie

U kunt een procedure bij de Huurcommissie starten. Dat doet u met een verzoek. Voor iedere procedure is er een apart verzoekschrift.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 7

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Heeft u gevonden wat u zocht?