Internationale kinderontvoering melden

Is uw kind naar het buitenland ontvoerd? Meld de ontvoering zo snel mogelijk bij de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca). Dat is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Laatst gecontroleerd op 22 mei 2023

Read this information in English

Uw kind dreigt ontvoerd te worden naar het buitenland

Is uw kind niet ontvoerd? Maar is er sprake van een dreiging van een ontvoering naar het buitenland? Neem dan contact op met de politie. Of neem contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO). Het CIKO geeft gratis advies, begeleiding en informatie aan ouders, verzorgers en professionals.

Hulp Ca bij internationale ontvoering van uw kind

Is uw kind ontvoerd naar het buitenland? Meld dit dan bij de Ca. Dat heet officieel een verzoek tot teruggeleiding van uw kind. De Ca controleert dan of uw verzoek binnen het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) valt. Zo onderzoekt de Ca of uw verzoek compleet is. En of het inderdaad om internationale kinderontvoering gaat. Is dat het geval? Dan neemt de Ca in Nederland contact op met de Ca van het land, waar uw kind naartoe ontvoerd is.

De Nederlandse en buitenlandse Ca overleggen wat de juiste juridische procedure is om uiteindelijk uw kind teruggeleid te krijgen. De Ca zal u als achterblijvende ouder informeren en adviseren over de juiste juridische procedures.

Voorwaarden melding internationale kinderontvoering

U kunt een verzoek tot teruggeleiding indienen bij de Ca als:

  • uw kind jonger is dan 16 jaar;
  • u het gezag over het kind heeft;
  • uw kind de gewone verblijfplaats in Nederland had.

Kind ontvoerd naar Nederland

Ontvoering vanuit een HKOV-verdragsland naar Nederland

Woont u in het buitenland? En is uw kind ontvoerd naar Nederland vanuit 1 van de HKOV-verdragslanden? Benader de Ca in het land waar u woont. Deze neemt contact op met de Ca in Nederland over de mogelijkheid van een verzoek tot teruggeleiding voor uw kind.

Ontvoering vanuit niet-verdragsland naar Nederland

Is uw kind ontvoerd naar Nederland vanuit een land dat geen lid is van HKOV? Dan neemt u direct contact op met de Ca in Nederland. Dit kan per telefoon of per e-mail.

Kind ontvoerd vanuit Nederland naar het buitenland

Neem contact op met de Ca in Nederland. U kunt daarvoor online een verzoek tot teruggeleiding doen. De Ca is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 10:00-12:30 uur op het telefoonnummer: +31 70 370 62 52. Daarnaast is de Ca alle werkdagen via kinderontvoering@minjenv.nl bereikbaar.

Wetten en regels

Uitvoeringswet internationale kinderontvoering, artikel 5

Verordening Brussel II ter

Heeft u gevonden wat u zocht?