Inzage Centraal Curatele- en bewindregister

In het Centraal Curatele- en bewindregister van de rechtbank kunt u opzoeken welke personen onder curatele staan. Of van welke personen het vermogen onder bewind is gesteld. U kunt het register digitaal inzien.

Curatele en bewind

Kan iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken beslissen? Of brengt hij de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar? Dan kan de rechter die persoon onder curatele stellen. Of zijn geld en goederen onder bewind stellen. Een curator of bewindvoerder neemt dan de beslissingen voor de persoon die onder curatele of bewind staat. Alle lopende ondercuratelestellingen en bewinden staan in het curatele- en bewindregister.

Centraal Curatele- en bewindregister inzien

U kunt het Centraal Curatele- en bewindregister inzien op de website Rechtspraak.nl.

Wetten en regels