Inzage Centraal Curatele- en bewindregister

In het Centraal Curatele- en bewindregister ziet u welke personen onder curatele staan. Of van welke personen het vermogen onder bewind is gesteld. U kunt online zoeken in het register.

Laatst gecontroleerd op 10 augustus 2021

Curatele en bewind

Kan iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken beslissen? Of brengt hij de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar? Dan kan de rechter die persoon onder curatele stellen. Of zijn geld en goederen onder bewind stellen. Een curator of bewindvoerder neemt dan de beslissingen voor deze persoont.

Alle lopende ondercuratelestellingen en bewinden staan in het curatele- en bewindregister.

Centraal Curatele- en bewindregister inzien

U kunt het Centraal Curatele- en bewindregister inzien via de website Rechtspraak.nl.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 391

Heeft u gevonden wat u zocht?