Centraal Curatele- en bewindregister inzien

In het Centraal Curatele- en bewindregister (CCBR) ziet u welke personen onder curatele staan. Of van welke personen het vermogen onder bewind is gesteld. U kunt online zoeken in het register.

Laatst gecontroleerd op 8 juni 2023

Read this information in English

Curatele en bewind

Kan iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken beslissen? Of brengt die persoon de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar? Dan kan de rechter die persoon onder curatele stellen. Of het geld en goederen van die persoon onder bewind stellen. Een curator of bewindvoerder neemt dan de beslissingen voor deze persoon.

Het CCBR bevat informatie over lopende ondercuratele stellingen en bewinden van de mensen die onder curatele of bewind staan.

Centraal Curatele- en bewindregister

U kunt het Centraal Curatele- en bewindregister inzien via de website Rechtspraak.nl.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 391

Heeft u gevonden wat u zocht?