Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen voor woning

Bezit u een (vakantie) huis of appartement in Nederland? Dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Uw gemeente bepaalt het tarief. Huurders betalen geen OZB.   

Laatst gecontroleerd op 3 mei 2022

Read this information in English

Berekening hoogte onroerendezaakbelasting

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw (vakantie) woning. De gemeente stelt de hoogte van de OZB zelf jaarlijks vast. Daarom verschilt het per gemeente.  

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de gemeentelijke belastingen niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belastingen. De gemeente bepaalt voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. En of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. 

OZB betalen

OZB betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Wetten en regels

Gemeentewet, artikel 220

Wet waardering onroerende zaken

Heeft u gevonden wat u zocht?