Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen voor woning

Heeft u een (vakantie)huis of appartement in Nederland? Dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Uw gemeente bepaalt het tarief. Huurders betalen geen OZB.

Laatst gecontroleerd op 15 september 2022

Read this information in English

Berekening hoogte OZB

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw (vakantie)woning. De gemeente stelt de hoogte van de OZB zelf jaarlijks vast. Daarom verschilt het per gemeente.  

Kwijtschelding OZB aanvragen

Kunt u de OZB niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de belasting niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belasting. De gemeente bepaalt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. 

OZB betalen

OZB betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Wetten en regels

Gemeentewet, artikel 220

Wet waardering onroerende zaken

Heeft u gevonden wat u zocht?