Aanvragen ontheffing examenvakken vmbo-tl, havo of vwo in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

U kunt in het vavo ontheffing krijgen van examenvakken vmbo-tl, havo of vwo waarvan u voldoende kennis heeft. Dit betekent dat u voor deze vakken geen examen hoeft te doen. U moet aantonen dat u genoeg kennis heeft over dit vak, bijvoorbeeld met een getuigschrift.

Laatst gecontroleerd op 8 juni 2023

Read this information in English

Voorwaarden ontheffing examenvak vavo

Voor een ontheffing voor een examenvak moet u aantonen dat u voldoende kennis en vaardigheden heeft. Dat kan met een diploma, getuigschrift of een ander bewijsstuk van een opleiding. Het document waarmee u uw vaardigheden aantoont, mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

Ontheffing examenvak vavo aanvragen

U vraagt de ontheffing voor examenvakken aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wetten en regels

Uitvoeringsbesluit WVO 2020, artikelen 3.66 en 3.67

Heeft u gevonden wat u zocht?