Opvragen overheidsinformatie (Woo-verzoek)

U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit is genomen. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Wilt u informatie inzien? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de overheidsorganisatie waar u die informatie van wilt.

Voorwaarden indienen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt bijvoorbeeld alleen bij een organisatie die onder de Wet open overheid valt een Woo-verzoek doen.

Woo-verzoek indienen

U kunt uw Woo-verzoek indienen bij de overheidsorganisatie waarvan u informatie wilt.

Wetten en regels

Wet open overheid, hoofdstuk 4 (Openbaarmaking op verzoek)