Bij welke organisaties kan ik een Woo-verzoek indienen?

U kunt een Woo-verzoek sturen naar overheidsorganisaties. 

Naar deze organisatie kunt u een Woo-verzoek sturen

U kunt de volgende organisaties een Woo-verzoek sturen:

  • de Rijksoverheid, bijvoorbeeld een ministerie;
  • gemeenten;
  • provincies;
  • waterschappen;
  • organisaties zoals de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Nationale Ombudsman, de Raad voor de Rechtspraak, de Algemene Rekenkamer.

Soms vallen andere organisaties ook onder de Wet open overheid. 

Vragen over een Woo-verzoek

Wilt u weten bij welke organisaties u een Woo-verzoek kunt indienen? Neem dan contact op met Informatie Rijksoverheid