Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Iedereen mag bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vragen om openbaarmaking van informatie. Dat staat in de Wet open overheid (Woo).

Zo doet u een Woo-verzoek

  • Wilt u uw Woo-verzoek digitaal indienen? Dat kan via het onderstaande formulier.
  • U kunt een Woo-verzoek ook schriftelijk indienen. Hieronder vindt u het adres waar u uw verzoek naartoe kunt sturen.

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Het kan zijn dat u nog wordt gebeld door de overheid, met vragen over uw verzoek. Het is dus handig als u bij het verzoek ook uw telefoonnummer doorgeeft.

Alle algemene Woo-verzoeken bij VWS worden behandeld door de Woo-eenheid van de directie Wetgeving en Juridische Zaken. Dit geldt ook voor informatie van het CIBG, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Woo-verzoek over corona

Woo-verzoeken over COVID-19 (corona) worden afgehandeld door een aparte programmadirectie. Zie: Aanpak VWS Woo-verzoeken corona.

Woo-verzoek per post indienen

U kunt uw Woo-verzoek sturen naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Woo-eenheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Woo-verzoek digitaal indienen

Overheidsinformatie opvragen bij het ministerie van VWS

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.
Wanneer u een Woo-verzoek indient, zijn uw adresgegevens noodzakelijk als u uw besluit per post wilt ontvangen.
Geef een duidelijke omschrijving van uw vraag. Als u een Woo-verzoek doet, geef dan ook een duidelijke omschrijving Ja van de documenten die u wenst.
Upload hier uw Woo-verzoek.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Met dit formulier kan een betrokkene een verzoek op grond van de Wet open overheid bij het ministerie van VWS indienen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek moeten de gevraagde persoonsgegevens (zie formulier) ingediend worden. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behandeling van een verzoek op grond van de Wet open overheid. Anders is het niet duidelijk wie een verzoek ingediend heeft en op welke wijze er met de betrokkene contact kan worden opgenomen. De betrokkene wordt bij de indiening erop gewezen dat de persoonsgegevens alleen voor de behandeling van het verzoek gebruikt worden.

Akkoordverklaring(verplicht)

Woo-besluiten: openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar is gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. Alle geanonimiseerde Woo-besluiten voor het ministerie van VWS met de openbaar gemaakte documenten vindt u bij documenten en publicaties.

Woo-besluiten en documenten corona-bestrijding

Sinds begin september 2023 plaatst VWS Woo-besluiten en bijbehorende documenten op een nieuw platform: www.open.minvws.nl. Documenten op dit platform zijn individueel toegankelijk en doorzoekbaar op zoektermen. 

Andere (openbare) informatie opvragen bij het ministerie van VWS

Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al op rijksoverheid.nl zijn gepubliceerd. In dat geval kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon van het ministerie van VWS via het onderstaande e-mailadres. Ook kunt u daar vragen stellen over de afhandeling van uw Woo-verzoek, of u kunt andere vragen over de Woo stellen.

Contactpersoon Woo 

E-mailadres:  contactpersoonwoo@minvws.nl