Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding of jeugdhulp voor uw kind. U vraagt een pgb aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio. Dit hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft.

Laatst gecontroleerd op 9 september 2022

Read this information in English

Voorwaarden pgb

Wilt u een pgb aanvragen? Bij een pgb horen vaardigheden en verplichtingen. Lees welke vaardigheden en verplichtingen horen bij een pgb. Bijvoorbeeld dat u weet welke zorg u nodig heeft.

Pgb aanvragen

Meerdere pgb's tegelijk

U kunt meerdere pgb’s tegelijk ontvangen. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging en verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (via de Wmo of Jeugdwet) en de zorgverzekeraar (via de Zorgverzekeringswet). 

Lees meer over het combineren van meerdere pgb’s op de website van Per Saldo.

Wetten en regels

Jeugdwet

Wet langdurige zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Zorgverzekeringswet

Besluit langdurige zorg

Besluit zorgverzekering

Heeft u gevonden wat u zocht?