Pootring voor gefokte beschermde vogels

Wanneer u beschermde vogels fokt, moeten uw vogels een pootring hebben. Op een pootring staan gegevens over de vogel die de ring draagt, bijvoorbeeld het kweekjaar.

Pootring voor beschermde vogels

Een pootring is verplicht voor:

Pootring aanvragen

U kunt de ring aanvragen bij een vogelbond die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft erkend. De bonden hebben daarvoor aanvraagformulieren.

Wetten en regels