Pootring voor gefokte beschermde vogels aanvragen

Wanneer u beschermde vogels kweekt of fokt, moet u uw vogels een pootring geven. Op de pootring staan unieke gegevens over de vogel die de ring om heeft. Het is dan altijd duidelijk waar het dier vandaan komt.

Pootring voor beschermde vogels

Een pootring is verplicht voor vogelsoorten die genoemd staan in:

In bijlage VIId van de Omgevingsregeling leest u welke maat pootring u moet gebruiken. De pootring mag geen naad hebben.

Pootring aanvragen

U vraagt de pootring aan bij een vogelbond die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft goedgekeurd.

Wetten en regels

Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 11.104

Omgevingsregeling, artikelen 4.33, 4.34 en 4.35