Registreren levenloos geboren kind in Basisregistratie Personen (BRP)

Wilt u uw levenloos geboren kind registeren in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dit kunt u doen in de gemeente waar u woont. U moet documenten meenemen. Deze moeten aantonen dat uw kind levenloos is geboren. Bijvoorbeeld een akte van geboorte (levenloos). De registratie is niet verplicht.

Laatst gecontroleerd op 1 januari 2022

Overleden kind registreren dat geleefd heeft

Vanaf 1 januari 2022 kunt u ook uw kind registreren in de BRP als het:

  • Na de geboorte geleefd heeft, maar is overleden voor 1 oktober 1994.
  • Na de geboorte geleefd heeft, maar is overleden voordat u zelf stond geregistreerd in de BRP.

Registratie in de BRP niet verplicht

Registratie gebeurt alleen op uw verzoek en is niet verplicht. Bedenkt u zich later? Dan kan de gemeente de registratie weer verwijderen. Dat doet de gemeente op uw verzoek.

Verzoek registratie BRP alleen voor uzelf

De registratie van uw levenloos geboren kind doet u alleen voor uzelf. En niet automatisch ook voor de andere ouder. Wil de andere ouder het kind ook registreren? Dan moet deze ouder zelf een verzoek doen tot registratie.  

De gegevens over uw kind zijn alleen voor u zichtbaar. Bijvoorbeeld via Mijnoverheid.nl. U kunt de gegevens over uw kind alleen inzien nadat u heeft ingelogd met uw DigiD. De ambtenaar burgerzaken kan uw gegevens ook inzien. 

Voorwaarde registratie levenloos geboren kind in de BRP

Er is 1 voorwaarde voor de registratie van uw levenloos geboren kind. U moet op het moment van uw verzoek tot registratie in Nederland wonen. Of u moet in Nederland gaan wonen.

Levenloos geboren kind registreren bij gemeente

De registratie vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Daar kunt u ook terecht met vragen.

Wetten en regels

Wet basisregistratie personen, artikel 2.7, lid 1, sub a, onderdeel 2  en artikel 2.56a

Heeft u gevonden wat u zocht?