Studiefinanciering voor hoger onderwijs aanvragen

U krijgt studiefinanciering als u een opleiding volgt aan een erkende hogeschool of universiteit. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals basisbeurs, aanvullende beurs, lening, studentenreisproduct en collegeldkrediet.

Laatst gecontroleerd op 22 juni 2023

Read this information in English

Voorwaarden studiefinanciering hoger onderwijs

Om studiefinanciering te krijgen, gelden bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u jonger bent dan 30 jaar. U vindt de voorwaarden voor studiefinanciering op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Studiefinanciering hoger onderwijs aanvragen

U vraagt de studiefinanciering online aan bij DUO. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Aanvragen van studiefinanciering doet u bij voorkeur minimaal 8 weken voor uw studie begint.

Wetten en regels

Wet studiefinanciering 2000, artikel 2.8

Regeling studiefinanciering 2000

Heeft u gevonden wat u zocht?