Studiefinanciering voor middelbaar beroepsonderwijs aanvragen

U krijgt studiefinanciering als u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studentenreisproduct (studenten ov-chipkaart) en de mogelijkheid om te lenen.

Laatst gecontroleerd op 11 oktober 2022

Read this information in English

Voorwaarden voor studiefinanciering mbo

Om studiefinanciering te krijgen gelden bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u 18 jaar of ouder bent. Sinds 2017 hebben minderjarige bol-studenten wel recht op een studentenreisproduct. U vindt alle voorwaarden voor studiefinanciering voor mbo’ers op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Studiefinanciering mbo aanvragen

U vraagt de studiefinanciering online aan bij DUO. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Aanvragen van studiefinanciering doet u bij voorkeur minimaal 3 maanden voor uw studie begint. U kunt de studiefinanciering ook met terugwerkende kracht aanvragen tot het begin van het schooljaar.

Wetten en regels

Wet studiefinanciering 2000, artikel 2.3

Regeling studiefinanciering 2000

Heeft u gevonden wat u zocht?