Studiefinanciering voor middelbaar beroepsonderwijs aanvragen

U krijgt studiefinanciering als u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals basisbeurs, aanvullende beurs, rentedragende lening en studentenreisproduct.

Laatst gecontroleerd op 22 June 2023

Read this information in English

Voorwaarden voor studiefinanciering mbo

Om studiefinanciering te krijgen gelden bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u 18 jaar of ouder bent. U vindt alle voorwaarden voor studiefinanciering voor mbo’ers op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Studiefinanciering mbo aanvragen

U vraagt de studiefinanciering online aan bij DUO. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Aanvragen van studiefinanciering doet u bij voorkeur minimaal 8 weken voor uw studie begint.

Wetten en regels

Wet studiefinanciering 2000, artikel 2.3

Regeling studiefinanciering 2000

Heeft u gevonden wat u zocht?