Uitkering Schadefonds Geweldsmisdrijven voor slachtoffers geweldsmisdrijven aanvragen

Bent u slachtoffer van geweld en hierdoor ernstig gewond geraakt? En is uw schade (nog) niet vergoed door bijvoorbeeld de dader of een verzekeringsmaatschappij? Dan kunt u mogelijk een eenmalige vergoeding krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Getuigen en nabestaanden van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf komen hiervoor ook in aanmerking.

Financiële vergoeding

De eenmalige uitkering is een vergoeding voor:

  • materiële schade. Dit zijn bijvoorbeeld medische kosten of kosten voor beschadigde kleding;
  • immateriële schade (smartengeld). Bijvoorbeeld als u na het misdrijf een psychisch trauma heeft.

Voorwaarden vergoeding Schadefonds Geweldsmisdrijven

Er zijn bepaalde voorwaarden om een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven te krijgen. U was bijvoorbeeld zelf niet schuldig aan het geweldsmisdrijf. U vindt alle voorwaarden voor een uitkering voor slachtoffers op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daar vindt u ook de voorwaarden voor een uitkering voor nabestaanden. En u vindt daar de voorwaarden voor een uitkering voor getuigen ook.

Vergoeding Schadefonds Geweldsmisdrijven aanvragen

U vraagt de uitkering aan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Op de website van het Schadefonds vindt u aanvraagformulieren voor slachtoffers en voor nabestaanden. U moet uw aanvraag binnen 10 jaar na de datum van het misdrijf indienen. Of binnen 10 jaar na de dood van het slachtoffer.

Uitkering aanvragen na geweldsmisdrijf buiten Nederland

Bent u slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf in een ander EU-land? Dan kunt u via het Schadefonds Geweldsmisdrijven een uitkering aanvragen. Het Schadefonds stuurt de aanvraag dan door naar het schadefonds van dat land.

Wetten en regels

Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Besluit schadefonds geweldsmisdrijven