Omgevingsvergunning valkeniersactiviteit aanvragen (valkeniersakte)

Wilt u jagen met een jachtvogel, zoals een slechtvalk of havik? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor een valkeniersactiviteit nodig (voorheen valkeniersakte).

Voorwaarden omgevingsvergunning valkeniersactiviteit

Voor een omgevingsvergunning voor een valkeniersactiviteit gelden er voorwaarden. U moet bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn. Alle voorwaarden voor een omgevingsvergunning valkeniersactiviteit vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvraag omgevingsvergunning valkeniersactiviteit

U vraagt de omgevingsvergunning valkeniersactiviteit aan bij de RVO.

Wetten en regels

Omgevingswet, artikel 5.1, eerste lid, onder g

Besluit kwaliteit leefomgeving, artikelen 8.74w, 8.74x, 8.74y en 8.104

Omgevingsbesluit, artikelen 10.21a en 10.21c

Besluit activiteiten leefomgeving, artikelen 11.88, 11.90, 11.91 en 11.92  

Omgevingsregeling, artikel 7.197u