Afleggen verklaring beneficiair aanvaarden of verwerpen erfenis

Als iemand sterft, laat die persoon bezittingen en misschien ook schulden na. Krijgt u een erfenis? Dan kunt u als erfgenaam de erfenis aanvaarden of weigeren. Als u de erfenis zuiver aanvaardt, erft u ook de schulden. Wilt u de schulden niet erven? Dan kunt u de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden. Hiervan moet u een Verklaring nalatenschap afleggen bij de rechter.

Laatst gecontroleerd op 26 augustus 2021

Read this information in English

Erfenis zuiver aanvaarden

Aanvaardt u een erfenis zuiver? Dan erft u alle goederen en schulden van de overledene. Als er meer schulden dan bezittingen (baten) zijn, moet u de overgebleven schulden uit eigen zak betalen.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Om te voorkomen dat u de schulden van de overledene moet betalen, kunt u een erfenis beneficiair aanvaarden. U aanvaardt de erfenis dan onder voorbehoud van wat er in de ‘boedel’ zit. Dat houdt in dat u de erfenis alleen accepteert als deze positief is.

Erfenis verwerpen

Bij een negatieve nalatenschap kunt u de erfenis ook verwerpen. Verwerpt u een erfenis? Dan bent u geen erfgenaam meer. U ontvangt niets, maar u hoeft ook de schulden niet te betalen.

Verklaring nalatenschap afleggen bij de rechtbank

Kiest u voor het beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis? Dan moet u een Verklaring nalatenschap afleggen bij de rechtbank. Bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene legt u de verklaring af.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 4, artikelen 87, 184, 192, 193, 194, 194a, 195, 196, 197, 198, 199, 202 en 214

Besluit boedelregister

Heeft u gevonden wat u zocht?