Afleggen verklaring beneficiair aanvaarden of verwerpen erfenis

Als iemand sterft, laat hij bezittingen en misschien ook schulden na. Krijgt u een erfenis? Dan kunt u als erfgenaam de erfenis aanvaarden of weigeren. Als u de erfenis zuiver aanvaardt, erft u ook de schulden. Wilt u de schulden niet erven? Dan kunt u de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden. Hiervan moet u een Verklaring nalatenschap afleggen bij de rechter.

Laatst gecontroleerd op 26 augustus 2021

Erfenis zuiver aanvaarden

Aanvaardt u een erfenis zuiver? Dan erft u alle goederen en schulden van de overledene. Als er meer schulden dan bezittingen (baten) zijn, moet u de overgebleven schulden uit eigen zak betalen.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Om te voorkomen dat u de schulden van de overledene moet betalen, kunt u een erfenis beneficiair aanvaarden. U aanvaardt de erfenis dan onder voorbehoud van wat er in de ‘boedel’ zit. Dat houdt in dat u de erfenis alleen accepteert als deze positief is.

Erfenis verwerpen

Bij een negatieve nalatenschap kunt u de erfenis ook verwerpen. Verwerpt u een erfenis? Dan bent u geen erfgenaam meer. U ontvangt niets, maar u hoeft ook de schulden niet te betalen.

Verklaring nalatenschap afleggen bij de rechtbank

Kiest u voor het beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis? Dan moet u een Verklaring nalatenschap afleggen bij de rechtbank. De verklaring legt u af bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 4, artikelen 87, 184, 192, 193, 194, 194a, 195, 196, 197, 198, 199, 202 en 214

Besluit boedelregister

Heeft u gevonden wat u zocht?