Verzoekschrift indienen bij Eerste of Tweede Kamer na verkeerde beslissing Rijksoverheid

Vindt u dat de Rijksoverheid een verkeerde beslissing heeft genomen? En gaat het over een situatie waar u persoonlijk bij betrokken bent? Dan kunt u onder voorwaarden een verzoekschrift indienen bij de Eerste of Tweede Kamer van het Nederlandse parlement. U mag zelf kiezen naar welke Kamer u uw verzoekschrift stuurt. 

Verzoekschrift nodig voor onderzoek naar beslissing overheid

Op basis van uw verzoekschrift kunnen de Eerste of Tweede Kamer onderzoeken of de overheid haar werk goed heeft gedaan. En of de overheid een andere beslissing moet nemen.

Voorwaarden verzoekschrift

Voor een verzoekschrift gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  • U heeft al een klacht ingediend bij de overheidsinstantie die volgens u de verkeerde beslissing heeft genomen. En u bent niet tevreden hoe uw klacht is behandeld.
  • U bent persoonlijk betrokken bij de kwestie. Het gaat bijvoorbeeld om uw belastingaangifte of uw uitkering. U kunt geen verzoekschrift indienen over een wet of een wetsvoorstel.

U vindt alle voorwaarden voor een verzoekschrift op de website van de Tweede Kamer.

Waar u het verzoekschrift moet indienen

U dient uw verzoekschrift aan de Tweede Kamer in bij de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.
Een verzoekschrift voor de Eerste Kamer stuurt u naar de Commissie voor Verzoekschriften van de Eerste Kamer.
U mag uw verzoekschrift niet naar allebei de Kamers sturen.

Wetten en regels

Grondwet, artikel 5

Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, artikel 14.1

Regeling van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, artikel 141 en 142

Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften van de Eerste Kamer der Staten-Generaal