Klacht indienen bij de Nationale ombudsman

Heeft u een klacht over een overheidsorganisatie? Bijvoorbeeld over de trage behandeling van uw brief of verzoek? En heeft deze organisatie niets gedaan met uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Onafhankelijke organisatie

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die klachten behandelt over bijna alle overheidsorganisaties, zoals ministeries, de Belastingdienst en het UWV.

Voorwaarden klacht indienen Nationale ombudsman

Wilt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman? Dan moet de klacht aan bepaalde voorwaarden voldoen. U heeft bijvoorbeeld zelf al geklaagd bij die overheidsorganisatie, maar zonder resultaat.

Klacht indienen bij Nationale ombudsman

U kunt uw klacht digitaal indienen bij de Nationale ombudsman. U kunt uw klacht ook telefonisch of schriftelijk doorgeven aan de Nationale ombudsman.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht (klachtbehandeling)