Klacht indienen bij de Nationale ombudsman

Heeft u een klacht over een overheidsinstantie? Bijvoorbeeld over de trage behandeling van uw brief of verzoek? En heeft deze instantie niets met uw klacht gedaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties, zoals ministeries, Belastingdienst en UWV.

Voorwaarden klacht indienen Nationale ombudsman

Wilt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman? Dan moet de klacht aan bepaalde voorwaarden voldoen. U heeft bijvoorbeeld zelf al geklaagd bij die overheidsinstantie, maar zonder resultaat.

Klacht indienen bij Nationale ombudsman

U kunt uw klacht digitaal indienen bij de Nationale ombudsman. U kunt uw klacht ook telefonisch of schriftelijk doorgeven.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht (klachtbehandeling)