Klacht indienen over een overheidsinstantie

Heeft u een klacht over een overheidsinstantie? Bijvoorbeeld over de Belastingdienst of over UWV? Dan kunt u een klacht indienen bij de overheidsinstantie waarover u een klacht heeft. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als een medewerker u niet correct heeft behandeld. Of als u te lang heeft moeten wachten op een reactie.

Read this information in English

Voorwaarden klacht over overheidsinstantie

Een klacht over een overheidsinstantie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft niet eerder een klacht ingediend over dezelfde gebeurtenis.
  • U moet uw klacht indienen binnen 1 jaar nadat de gebeurtenis plaatsvond.
  • Er is geen andere manier om uw klacht naar voren te brengen. Bijvoorbeeld via bezwaar. Of via beroep tegen een beslissing van de overheid.
  • Uw klacht is niet in behandeling bij de rechter, of bij de rechter in behandeling (geweest).
  • Er loopt geen opsporingsonderzoek of vervolging door de officier van justitie.
  • Uw klacht gaat niet over wettelijke regels of beleid.

Klacht indienen

U dient de klacht in bij de overheidsinstantie waarover u een klacht heeft.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht (klachtbehandeling)