Kwijtschelding lesgeld mbo en vavo voor asielzoekers aanvragen

Voor sommige opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) betaalt u lesgeld. Hebt u asiel in Nederland met een identiteitsbewijs voor vreemdelingen? Dan kunt u een verzoek indienen om geen lesgeld te hoeven betalen. Dat heet ‘buiteninvorderingstelling’.

Read this information in English

Voorwaarden kwijtschelding lesgeld

Om kwijtschelding van het lesgeld te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat u het lesgeld niet kunt betalen. En er is ook geen instantie die het lesgeld voor u betaalt. U vindt alle voorwaarden voor de kwijtschelding op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Kwijtschelding lesgeld aanvragen

U vraagt de kwijtschelding van het lesgeld aan bij DUO. Gebruik daarvoor het formulier ‘Aanvraag buiteninvorderingstelling lesgeld’.

Wetten en regels

Les- en cursusgeldwet

Beleidsregel ‘Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen’ ex artikel 9b Les- en cursusgeldwet