Wettelijke schuldsanering (Wsnp) aanvragen

Heeft u schulden? En lukt het u niet om uw schulden af te betalen? Dan kunt u via uw gemeente schuldhulpverlening krijgen. De gemeente probeert dan een regeling te treffen met uw schuldeisers. Kunt u niets aflossen? Of willen uw schuldeisers meer terug dan u kunt betalen? Dan kunt u de rechtbank om hulp vragen. Dit heet wettelijke schuldsanering.

Voorwaarden schuldsanering

Schuldsanering is geregeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uw schulden moeten bijvoorbeeld niet zijn ontstaan door fraude of een misdrijf. In de folder Problematische schulden oplossen met de Wsnp vindt u alle voorwaarden voor de Wsnp.

Plan om schulden aan te pakken

Als u in de schuldsanering zit, stelt de rechtbank een plan van aanpak op. Dit heet het saneringsplan. Hierin staat in hoeveel tijd u de schulden gaat aflossen. En hoe hoog het aflossingsbedrag is. Alle schuldeisers zijn verplicht om aan dit saneringsplan mee te werken.

Schuldsanering aanvragen met uw schuldhulpverlener

Wilt u schuldsanering aanvragen? Dan moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Dit verzoek kunt u niet zelf indienen. Hiervoor krijgt u hulp van de schuldhulpverlener van uw gemeente.

Wetten en regels

Faillissementswet, Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen