Producten

332 Producten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Toestemming aanvragen om lichaam van overledene te balsemen

Het is in Nederland niet toegestaan om het lichaam van een overledene te balsemen. U kunt een ontheffing van dit verbod aanvragen ...

09-10-2018

Klacht indienen bij klachtencommissie van school voor beroepsonderwijs of volwasseneneducatie (bve)

Heeft u een klacht over een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? Bespreek dat eerst met de leerkracht of schoolleiding. ...

02-10-2018

Aanvragen terugkeervisum

Heeft u een visumplichtige nationaliteit? Als u naar het buitenland wil reizen en u heeft bij uw terugkeer naar Nederland geen ...

24-07-2018

Uitvoervergunning cultuurgoederen aanvragen

U heeft een vergunning nodig als u cultuurgoederen wil uitvoeren buiten de EU.

24-07-2018

Legaliseren van een Nederlands document met een apostille

Wilt u een Nederlands document (bijvoorbeeld een diploma) in het buitenland gebruiken? Voor landen die meedoen aan het ...

29-06-2018

Legaliseren van een buitenlands document

U kunt uw buitenlandse document in bijna alle gevallen laten legaliseren. Bijvoorbeeld een afschrift van een geboorteakte. ...

29-06-2018

Herzieningsverzoek uitspraak bestuursrechter

U kunt in sommige gevallen de rechter vragen een bestuursrechtelijke zaak te heropenen. Een rechter beoordeelt uw zaak dan ...

27-06-2018

Registratie (teboekstelling) boot bij Kadaster

U kunt uw boot laten registreren in de openbare registers van het Kadaster. Dit geldt voor woonboten, zeiljachten en andere ...

22-06-2018

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen

Komt u van buiten de Europese Unie (EU) en wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u in de meeste gevallen ...

14-06-2018

Gegevens medisch dossier inzien, aanpassen of vernietigen

U kunt de gegevens in uw medisch dossier inzien. Ook kunt u de gegevens laten aanpassen of verwijderen.

23-05-2018