Aanvragen curatele

Curatele is een maatregel om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen over hun financiën of hun verzorging. Bijvoorbeeld door een geestelijke handicap of een verslaving. U kunt de rechter vragen een persoon onder curatele te stellen. De rechter kan u of iemand anders als curator benoemen om voor de belangen van deze persoon te zorgen. 

Curator regelt zaken voor persoon onder curatele

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dat betekent dat die persoon niet meer zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Zoals het huren of kopen van een huis. De curator neemt de beslissingen over financiële zaken, zoals geld en over goederen. En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

Voorwaarden voor benoeming als curator

Wilt u als curator worden benoemd? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld niet zelf onder curatele staan. U vindt alle voorwaarden voor een benoeming als curator op Rechtspraak.nl.

Curatele bij rechtbank aanvragen

U vraagt curatele aan bij de rechtbank in uw regio. Gebruik daarvoor het formulier 'Verzoek tot ondercuratelestelling'. De betrokkene kan zelf ook een aanvraag doen.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, titel 16 (Curatele)