Aanvragen bewind (onderbewindstelling)

Bewind is een maatregel voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. Bijvoorbeeld door een geestelijke handicap of een verslaving. U kunt de rechter vragen het geld van die persoon onder bewind te stellen. De rechter kan u of iemand anders als bewindvoerder aanwijzen. U beheert dan het geld van de betrokkene.

Inhoud bewind

Staan de goederen en het geld van iemand onder bewind? Dan mag die persoon daar zelf niet meer over beslissen. De betrokkene mag bijvoorbeeld geen bezittingen, bijvoorbeeld een huis, verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder.

Voorwaarden voor benoeming als bewindvoerder

Wilt u bewindvoerder worden ? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld zelf niet onder bewind staan. U vindt alle voorwaarden voor een benoeming als bewindvoerder op Rechtspraak.nl.

Bewind bij rechtbank aanvragen

U vraagt bewind aan bij de rechtbank in uw regio. Gebruik daarvoor het formulier 'Verzoek tot onderbewindstelling'. De betrokkene kan zelf ook een aanvraag doen.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, titel 19 (Onderbewindstelling)