Aanvragen bewind (onderbewindstelling)

Kan iemand niet goed voor zijn financiële zaken zorgen? Bijvoorbeeld omdat hij verslaafd is of een verstandelijke beperking heeft? Dan kunt u de rechter vragen om het geld en de goederen van die persoon onder bewind te stellen. De rechter kan u als bewindvoerder benoemen om voor de belangen van de betrokkene te zorgen. Maar de rechter kan ook iemand anders of bijvoorbeeld een stichting als bewindvoerder aanwijzen.

Inhoud bewind

Als de goederen en het geld van iemand onder bewind staan, mag hij daar zelf niet meer over beslissen. Hij mag bijvoorbeeld niet zelf zijn huis verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder.

Voorwaarden voor benoeming als bewindvoerder

Wilt u als bewindvoerder worden benoemd? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld zelf niet onder bewind staan. U vindt alle voorwaarden voor een benoeming als bewindvoerder op de website Rechtspraak.nl.

Bewind aanvragen

U vraagt bewind aan bij de rechtbank in uw regio. Gebruik daarvoor het formulier 'Verzoek tot onderbewindstelling'. De betrokkene kan zelf ook een aanvraag doen.

Wetten en regels