Aanvragen bewind (onderbewindstelling)

Kan iemand niet goed voor zijn geldzaken zorgen? Bijvoorbeeld omdat hij verslaafd is of dementie heeft? Dan kunt u de rechter vragen het geld van die persoon onder bewind te stellen. De rechter kan u als bewindvoerder aanwijzen. U beheert dan het geld van de betrokkene. De rechter kan ook iemand anders als bewindvoerder aanwijzen. Bijvoorbeeld een stichting.

Inhoud bewind

Staan de goederen en het geld van iemand onder bewind? Dan mag hij daar zelf niet meer over beslissen. Hij mag bijvoorbeeld niet zelf zijn huis verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder.

Voorwaarden voor benoeming als bewindvoerder

Wilt u bewindvoerder worden ? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld zelf niet onder bewind staan. U vindt alle voorwaarden voor een benoeming als bewindvoerder op Rechtspraak.nl.

Bewind aanvragen

U vraagt bewind aan bij de rechtbank in uw regio. Gebruik daarvoor het formulier 'Verzoek tot onderbewindstelling'. De betrokkene kan zelf ook een aanvraag doen.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, titel 19 (Onderbewindstelling)