20 mei Agenda minister Dijkstraweek 21

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Diverse locaties

21 mei

  • Onderraden en ministeriële overleggen (Den Haag)
  • Kamerdebat: minister Dijkstra neemt deel aan het debat over het voornemen van het kabinet om in te stemmen met het pandemieverdrag (Tweede Kamer)

23 mei

  • Werkbezoek: minister Dijkstra brengt een bezoek aan Ofimedicine in het kader van geneesmiddelentekorten. Hier spreekt ze met Henk Zeemerink (directeur Ofimedicine), Weite Oldenziel (CEO Ofichem Group) en Martijn van Veen (Leiden)
  • Werkbezoek: minister Dijkstra brengt een bezoek aan het HagaZiekenhuis in het kader van infectiepreventie week. Ze krijgt hier een demonstratie van desinfectierobot SAM en spreekt met het Antimicrobiële Resistentie Netwerk. Hier spreekt ze onder andere met Peter van der Meer (voorzitter RvB HagaZiekenhuis), Mark van de Vreede (CCO Loop Robots), Per Slycke (CEO Loop Robots), Sanne van Loon (manager AMR Zorgnetwerk Holland West), Emma Hardijzer (coördinator AMR Zorgnetwerk Holland West) en Sjaak Tersteeg (deskundige infectiepreventie) (Den Haag)
  • Gesprek: minister Dijkstra krijgt de urgentieverklaring optimalisatie hartfalenzorg overhandigd van Jozine ter Maaten (cardioloog, UMC Groningen), Steven Chamuleau (cardioloog, Amsterdam UMC) en Moniek Koopman van de Dutch CardioVascular Alliance (Den Haag)

24 mei

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met
Romy Rutten +31 6 27 43 36 87r.rutten@minvws.nl.