20 mei Agenda staatssecretaris Van Ooijen week 21

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie Diverse locaties

21 mei

22 mei

 • Werkbezoek: staatssecretaris Van Ooijen brengt samen met de Minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs een bezoek aan een inclusieve school De Kroevendink in Roosendaal. Zij gaan hier in gesprek met personeel, ouders en kinderen over Inclusief onderwijs (Roosendaal)
 • Bestuurlijk overleg: staatssecretaris Van Ooijen neemt samen met minister Helder deel aan het bestuurlijk overleg Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Andere deelnemers aan het overleg zijn bestuurder Andre Rouvoet (GGD GHOR Nederland), Carla Klomp (bureau GGD GHOR Nederland), wethouder Volksgezondheid in Utrecht Eelco Eerenberg (VNG), Wethouder Gezondheid in Zwolle Michiel van Willigen (VNG), Mt-lid Isabel Joosen (VNG), Nynke van Zorge (VNG), bestuurder Wouter Bos (Menzis), directeur zorg Wout Adema (Zorgverzekeraars Nederland) en Marije de Leur (Zorgverzekeraars Nederland). In het overleg wordt door bovengenoemde gereflecteerd op punten uit het onderhandelaarsakkoord die raken aan het GALA-doelstellingen (Den Haag)
 • Gesprek: staatssecretaris Van Ooijen heeft een gesprek met Francis Leenhouts, Anine Goossens en Angelique Groeneweg over positieve ervaringen met Applied Behavior Analysis (ABA) (Den Haag)

23 mei

 • Gesprek: staatssecretaris Van Ooijen heeft een gesprek over negatieve ervaringen met Applied Behavior Analysis (ABA) (digitale communicatie middelen)
 • Bestuurlijk overleg: staatssecretaris bespreekt samen met de heer Eddo Verdoner (Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, Minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs en Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie (digitale communicatie middelen)
 • Werkbezoek: staatssecretaris Van Ooijen brengt een werkbezoek aan gemeente Amsterdam in het kader van Kindervaccinaties. Staatssecretaris Van Ooijen gaat hier in gesprek met jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, sleutelfiguren en ouders met verschillende achtergronden waarbij de resultaten van de aanpak Wijkgerichte vaccinaties van GGD regio Amsterdam zullen worden gedeeld (Amsterdam)
 • Gesprek: staatssecretaris Van Ooijen gaat samen met Minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs in gesprek met jongeren over Inclusief onderwijs. Bij dit gesprek zijn jongeren aanwezig vanuit de Stem van de vso-leerling, LAKS, de adviesraad Eigenwijsheid en organisatie JongPIT. Deze jongeren zijn betrokken geweest bij het opstellen van het visiedocument ‘Jongeren over Inclusief Onderwijs’ (Den Haag)
 • Bestuurlijk overleg: staatssecretaris Van Ooijen neemt deel aan het Interbestuurlijk toezicht overleg Zuid-West. Andere deelnemers aan dit bestuurlijk overleg zijn Ronald Buijt (Wethouder Zorg, Ouderen en Jeugdzorg in Gemeente Rotterdam), Sandra Hammer (Directeur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp in Rijnmond), Hilbert Bredemeijer (Wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport in Gemeente Den Haag), Gerben Hagenaars (Directeur Jeugd in Gemeente Den Haag), Paul Grob (Directeur Service Bureau Jeugdhulp Haaglanden in Gemeente Den Haag), Jasper ten Dam (Raad van Bestuur iHUB), Lieke van Domburgh (Raad van Bestuur iHUB), George Ziedses des Plantes (iHUB), Jozien Snijders (Voorzitter Raad van Bestuur Schakenbosch), Carla Wortman (Programmadirecteur Schakenbosch), Kees van Nieuwamerongen (Bestuurder Jeugdautoriteit) en Diana Boender (Jeugdautoriteit). In het bestuurlijk overleg wordt de voortgang van het interbestuurlijk toezicht met betrekking tot de gesloten jeugdhulp in het landsdeel Zuid West besproken (digitale communicatie middelen)

24 mei

 • Ministerraad (Den Haag)
 • Bestuurlijk overleg: staatssecretaris Van Ooijen neemt samen met Minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Minister Weerwind voor Rechtsbescherming, Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en een aantal burgemeesters afkomstig uit 20 stedelijke focusgebieden deel aan het bestuurlijk overleg van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (Roosendaal)

26 mei

 • Werkbezoek: staatssecretaris Van Ooijen is aanwezig bij de Nationale Herdenking Vervolging Sinti & Roma. Staatsecretaris Van Ooijen geeft hier een speech en legt een krans tijdens de Nationale Herdenking (Westerbork)

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met
Romy Rutten +31 6 27 43 36 87r.rutten@minvws.nl.