Beperkt aantal scholen gesloten

In november zijn vanwege corona-besmettingen 40 vestigingen van middelbare scholen tijdelijk gesloten. Dat is 2,4 procent van de 1.653 vestigingen. Van de ruim 7.358 scholen in het primair onderwijs zijn er 44 kortdurend gesloten (0,6%). Dat blijkt uit de eerste maandelijkse rapportage op basis van het meldpunt van de Onderwijsinspectie die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister Slob: “Het is ontzettend vervelend als een school de deuren moet sluiten vanwege corona-besmettingen, maar gelukkig gebeurde dat in november niet vaak. Ik ben trots op al die scholen die keihard werken om goed onderwijs te geven. Ook op afstand als de school fysiek dicht moet. Ik roep scholen die dat nog niet doen ook afstandsonderwijs te geven bij bijvoorbeeld lesuitval vanwege corona.”

Meeste scholen dicht in oosten

Percentueel zijn de meeste middelbare scholen dichtgegaan in Noord- en Oost Gelderland (4,5%). Vier van de vijf regio’s waar het aantal sluitingen percentueel het grootst is, liggen in het oosten van het land. De meeste basisscholen zijn juist gesloten in Rotterdam Rijnmond (1,4%) en Midden- en West-Brabant (1,2%).

Ruim 5 dagen dicht

Een schoolsluiting in het voortgezet onderwijs duurde gemiddeld 5,9 dagen. Op basisscholen duurde het 5,4 dagen.

Meldpunt tijdelijke schoolsluitingen

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van het meldpunt voor tijdelijke schoolsluitingen van de Onderwijsinspectie. Scholen melden daar op vrijwillige basis als zij dicht gaan. Voortaan wordt maandelijks het aantal tijdelijke schoolsluitingen vanwege corona-besmettingen gepubliceerd.

Lesuitval en schoolexamens

In een maandelijks peilingsonderzoek dat ook vandaag is gepubliceerd blijkt dat 83% van de middelbare scholieren minimaal driekwart van de tijd fysiek onderwijs hebben gehad. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat op slechts 6% van de middelbare scholen de schoolexamens niet volledig zijn doorgegaan. Op die scholen worden de examens bijvoorbeeld op een later moment afgenomen. Voor de centrale examens wordt voor kerst bekend of er aanvullende maatregelen komen.