Dringend advies voor komende week: blijf thuis en laat je testen na risicovol contact

Iedereen die vorige week risicovolle contacten had, moet thuis blijven en zich laten testen. Dat zeiden minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge op 12 juli 2021 na afloop van de eerste fysieke bijeenkomst van het kabinet in deze recesperiode.

In het licht van de snelle stijging van het aantal besmettingen en de impact van de deltavariant, deden zij de dringende oproep dat iedereen die de afgelopen week (inclusief weekend) bij veel mensen in de buurt is geweest:

  • thuis blijft;
  • zo min mogelijk mensen ontmoet; en
  • zich laat testen.

Dat geldt met name voor situaties waar de anderhalve meter is losgelaten, zoals op een feestje, evenement of bij het uitgaan.

Het testen kan bij de GGD, ook als je geen klachten hebt of al gevaccineerd bent. Mocht je twijfelen of dit voor jou geldt, dan geldt dit ook voor jou. Mensen die twijfelen kunnen een afspraak voor een coronatest maken via coronatest.nl.

COVID-19-overleggen tijdens zomerreces kabinet

Van 9 juli tot 9 augustus 2021is het kabinet formeel met reces. Voor wat betreft de COVID-19-pandemie komen de meest betrokken ministers echter gewoon bij elkaar. Onder normale omstandigheden overleggen zij twee keer per week: Iedere maandag een fysiek overleg, waarbij na afloop een korte toelichting aan de media wordt gegeven. Op de woensdag spreken de bewindspersonen elkaar telefonisch. Wanneer de situatie daarom vraagt, en besluitvorming nodig is, dan wordt een Ministeriele Commissie COVID-19 bijeen geroepen.

Vanaf 9 augustus wordt het normale vergaderritme weer opgepakt. Dan komt het kabinet weer meerdere keren per week bij elkaar om over de pandemie te praten. Tijdens de eerste Ministerraad na het reces, op vrijdag 13 augustus, vindt een weging plaats omtrent het al dan niet handhaven van de huidige maatregelen.