Structureel 400 miljoen extra voor stijgende vaste lasten scholen en cultuur

Vanaf komend voorjaar wordt er structureel ongeveer € 400 miljoen extra uitgetrokken voor scholen en door de overheid bekostigde culturele instellingen. Met dit geld kunnen de hogere kosten door inflatie en vooral de stijgende energierekening worden opgevangen. Dat maakt het kabinet vandaag bekend in de Najaarsnota die naar de Kamer is verstuurd. Dit is een uitzonderlijke maatregel, die is genomen omdat de daadwerkelijke inflatie in 2022 aanzienlijk hoger uitkwam dan aanvankelijk verwacht. Dit komt voornamelijk door de onverwacht hoge stijging van de energieprijzen.

De afgelopen periode hebben veel scholen en culturele instellingen te maken gehad met sterk gestegen kosten, voornamelijk door de onverwacht sterk gestegen energiekosten. Het ministerie onderzoekt momenteel hoe dit geld het best uitgekeerd kan worden. Daarbij wordt ook gekeken of er een regeling nodig is voor instellingen die meer dan gemiddeld te maken hebben met stijgende energielasten. Hier zal op korte termijn meer informatie over volgen.

Het is mogelijk dat het extra geld voor sommige scholen of instellingen niet genoeg is. Het ministerie onderzoekt momenteel om hoeveel scholen of instellingen dit gaat. Als de gestegen kosten ervoor zorgen dat een school of culturele instelling in acute financiële problemen komt kan deze zich bij het ministerie melden. In overleg met het ministerie wordt dan per situatie gekeken wat de beste oplossing is.

De in de Najaarsnota aangekondigde indexatie geldt ook voor het Gemeente- en Provinciefonds, waaruit overheden onder meer lokale culturele instellingen kunnen financieren.

Voorjaarsnota

Ieder jaar wordt de begroting aangepast voor bijvoorbeeld stijgende lonen of inflatie. In 2022 is deze prijsstijging, vooral door de gestegen energiekosten, een stuk hoger dan werd geraamd toen de begroting voor 2022 werd opgesteld . Het exacte percentage waarmee de kosten zijn gestegen wordt in de Voorjaarsnota 2023 precies uitgerekend. Voor het ministerie van OCW zal het om ongeveer € 400 miljoen gaan. Hoe dit geld verdeeld wordt over de verschillende OCW-sectoren, zal later duidelijk worden.