Minister kan sneller ingrijpen bij misstanden op scholen

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft vanaf volgend schooljaar meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’ waarin dit is vastgelegd.

Deze nieuwe wet geeft de minister meer mogelijkheden om in uitzonderlijke situaties met een aanwijzing op te treden tegen een school. Dat kan alleen als er sprake is van ernstige misstanden.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): ‘Alle leerlingen verdienen goed, vrij en veilig onderwijs. Als een schoolbestuur hier niet voor zorgt, moeten we sneller en beter kunnen ingrijpen. Bijvoorbeeld als op een school de kwaliteit van het onderwijs ondermaats is of er een potje wordt gemaakt van de financiën. Of als de inhoud van de les ingaat tegen onze democratische waarden of er zelfs wordt opgeroepen tot geweld. We kunnen dankzij deze nieuwe wet in zo’n geval sneller het vertrek van bestuurders en toezichthouders afdwingen of de bekostiging van een school stopzetten. Zo zorgen we dat de onveilige situatie snel stopt en dat de betreffende leerlingen krijgen waar ze recht op hebben, namelijk een veilige en stabiele schoolomgeving.’

Tot nu toe mocht de minister zwakke scholen pas een aanwijzing geven als de kwaliteit van het hele stelsel van primair of voortgezet onderwijs in gevaar komt. Voor ernstige overtredingen van de burgerschapsopdracht of bij veiligheidsproblemen kon dat nog niet. Dat verandert met deze wet waarin de gronden voor het geven van een aanwijzing zijn uitgebreid.

Ook wordt het mogelijk om een school een spoedaanwijzing te geven. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om de bevoegdheid om diploma’s uit te delen op te schorten bij het vermoeden dat een school iets vreemds doet met de examens. Ingrijpen op een school mag alleen als de Inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat daar aanleiding voor is. Ook wordt er altijd hoor en wederhoor toegepast voordat er maatregelen volgen.

In juli 2022 werd het wetsvoorstel ‘Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’ aangenomen door de Tweede Kamer. Vandaag stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel waarmee deze nieuwe wet op 1 augustus 2023 in werking treedt.