Nieuwsbrief SZW

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bijstandsregeling voor ondernemers wordt eenvoudiger

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast. De regeling wordt eenvoudiger, zowel voor mensen die een beroep doen op het Bbz als ook voor gemeenten die deze uitvoeren. Ook is sterker verankerd dat de bijstandsregeling dient voor het tijdelijk ondersteunen van ondernemers met een levensvatbaar bedrijf.

Bijstandsregeling voor ondernemers wordt eenvoudiger

Campagne om taboe op schulden te doorbreken

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Staatssecretaris Van Ark start campagne om taboe op schulden te doorbreken

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen in beide Kamers

Ook de Eerste Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Hierdoor krijgen mensen in een kwetsbare positie meer perspectief terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft. 'Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt’, stelt minister Koolmees.

Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen in beide Kamers

Aanpassing regels Wajongers maakt (meer) werken lonend en stimuleert onderwijs

Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering moeten, als ze gaan werken, in inkomsten erop vooruitgaan. Ook moeten zij naast hun uitkering onderwijs kunnen volgen, zonder dat ze erop achteruitgaan. Daarom heeft staatssecretaris Van Ark maatregelen uitgewerkt in het wetsvoorstel vereenvoudiging regelgeving Wajong. Doel hiervan is om jonggehandicapten nog meer te stimuleren mee te doen aan de samenleving.

Aanpassing regels Wajongers maakt (meer) werken lonend en stimuleert onderwijs

Betere positie werknemers bij doorstart onderneming

Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe eigenaar. Alleen als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt hiervan afgeweken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat ter internetconsultatie beschikbaar is gesteld.

Betere positie werknemers bij doorstart onderneming

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Evenwichtig pensioenstelsel, AOW-leeftijd stijgt langzamer

Het kabinet heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord gepresenteerd over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Na ruim negen jaar discussie over het pensioenstelsel is het minister Koolmees gelukt om samen met sociale partners tot afspraken te komen over een goede oudedagsvoorziening voor huidige en toekomstige generaties. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen werkend en gezond hun pensioenleeftijd kunnen bereiken.

Evenwichtig pensioenstelsel, AOW-leeftijd stijgt langzamer

Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk geopend

De subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk is in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze subsidieregeling wil SZW projecten financieel ondersteunen die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven.

Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk gepubliceerd

Aantal kinderen op de kinderopvang verder gestegen

Het aantal kinderen dat naar de dagopvang en buitenschoolse opvang gaat is verder toegenomen. Dat blijkt uit de eerste kwartaalrapportage 2019 van SZW. Het aantal kinderen van wie de ouders gebruik maken van kinderopvangtoeslag nam toe tot 815.000. Dit is een stijging van 37.000 kinderen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Aantal kinderen op de kinderopvang verder gestegen