Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

In een aantal gebieden in Nederlandse steden staan de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Het kabinet wil deze problematiek samen met gemeenten en hun lokale partners en bewoners aanpakken. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt er vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd om de stapeling van problemen aan te pakken. 

Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

Minister Kuipers vraagt RIVM en GGD voorbereidingen nieuwe vaccinatierondes te starten

Het RIVM en de GGD starten met hun voorbereidingen voor een vaccinatiecampagne na de zomer. Dit heeft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  aan hen gevraagd. Dit betekent onder andere dat de GGD’en kunnen starten met het werven, selecteren en opleiden van personeel voor de uitvoering van nieuwe vaccinatiecampagnes. 

Minister Kuipers vraagt RIVM en GGD voorbereidingen nieuwe vaccinatierondes te starten

Staatssecretaris Van Ooijen werkt aan hogere vaccinatiegraad en vaccinatievoorziening voor volwassenen

Vaccinaties leveren een enorme bijdrage aan de Nederlandse volksgezondheid en het voorkomen van ziekte, gezondheidsschade en sterfgevallen. De vaccinatiegraad van bijna alle Rijksvaccinatieprogramma-vaccinaties was over heel 2021 wel iets lager dan een jaar eerder. Samen met alle organisaties en professionals die zijn betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma zet staatsecretaris Maarten van Ooijen (VWS) zich in om deze trend te keren met de aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’.

Staatssecretaris Van Ooijen werkt aan hogere vaccinatiegraad en vaccinatievoorziening voor volwassenen

Nieuw programma ouderenzorg: meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie

De manier waarop we in Nederland oudere mensen verzorgen en ondersteunen moet snel veranderen. Vandaag klinkt daarom het startschot voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. En om ervoor te zorgen dat, gezien de grote schaarste aan personeel en de stijgende zorgvraag, de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. 

Nieuw programma ouderenzorg: meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie

Prioriteiten programma Werk aan Uitvoering toegelicht aan Tweede Kamer

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer nader toegelicht wat de prioriteiten zijn rondom het programma Werk aan Uitvoering (WaU). WaU is een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening, met als doel beter aan te sluiten op de verwachtingen en behoeften van burgers en ondernemers.

Prioriteiten programma Werk aan Uitvoering toegelicht aan Tweede Kamer

Kabinet scherpt energiebesparingsplicht aan

De energiebesparingsplicht is het belangrijkste instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. De plicht wordt uitgebreid door ook grote energiegebruikers vanaf 2023 te verplichten hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2- uitstoot te reduceren. En er wordt gekeken om de plicht uit te breiden naar de glastuinbouw. 

Kabinet scherpt energiebesparingsplicht aan

Dialoog minister Adriaansens en digitale sector over nieuwe regelgeving

Betere bescherming online voor bedrijven en consumenten, veiligere producten, meer concurrentiemogelijkheden en ruimte voor digitale innovaties. Meer dan tien, EU-brede, wetten zijn sinds dit jaar van kracht of worden binnen de komende drie jaar verwacht. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft daarom het initiatief genomen om regelmatig met betrokken (inter)nationale bedrijven en organisaties te spreken over de voortgang van deze ontwikkelingen.

Dialoog minister Adriaansens en digitale sector over nieuwe regelgeving

Je auto of navigatie helpt je nog veiliger op weg

Als eerste Europese land is het straks in Nederland mogelijk dat je auto of navigatiesysteem je waarschuwt bij een naderend voertuig met zwaailicht en sirene. Het ministerie van IenW werkt de komende drie jaar samen met zes partijen om gemotoriseerd verkeer meer en betere veiligheidswaarschuwingen te laten geven.

Je auto of navigatie helpt je nog veiliger op weg

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl