Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nieuwe huis- en hobbydierenlijst om dierenwelzijn beter te beschermen

Nieuwe huis- en hobbydierenlijst om dierenwelzijn beter te beschermen

De lijst met zoogdiersoorten die gehouden mogen worden als huis- en hobbydier telt op 1 januari 2024 nog een 30-tal soorten. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om zoogdieren te houden die niet op de lijst staan. Het advies over de nieuwe huis- en hobbydierenlijst is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nieuwe huis- en hobbydierenlijst om dierenwelzijn beter te beschermen

Staatscommissie adviseert over uitdagingen demografische ontwikkelingen

De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking veranderen de komende dertig jaar door vergrijzing en migratie. Deze demografische ontwikkelingen brengen grote uitdagingen en onzekerheden met zich mee. Om de opgaven en mogelijke oplossingen in kaart te brengen is de ‘Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050’ ingesteld. 

Staatscommissie adviseert over uitdagingen demografische ontwikkelingen

Nationale regie op de ruimtelijke ordening voor een 'Mooi Nederland'

Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. We willen voldoende duurzame en betaalbare woningen, schakelen over naar duurzame opwekking van energie en maken de omslag naar kringlooplandbouw met een gezonde en diverse natuur. Het Rijk herneemt daarom de nationale regie op de ruimtelijke ordening. 

Nationale regie op de ruimtelijke ordening voor een 'Mooi Nederland'

Bestrijding infectieziekten versterkt met Nationaal actieplan zoönosen

Om de risico’s op het ontstaan en de verspreiding van zoönosen in de toekomst verder te verkleinen, is het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid opgesteld. Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan, zoals de ziekte van Lyme en COVID-19. 

Bestrijding infectieziekten versterkt met Nationaal actieplan zoönosen

Herinneringsuitnodiging voor alle volwassenen, om alsnog covid-vaccinaties te halen

Vanaf vrijdag 8 juli ontvangen volwassenen die gevaccineerd zijn maar nog geen booster of herhaalprik hebben gehaald, een herinneringsbrief van het RIVM en/of een sms van GGD GHOR Nederland. Men wordt op deze manier eraan herinnerd om de coronavaccinaties, waarvoor men eerder was uitgenodigd, alsnog te halen. 

Herinneringsuitnodiging voor alle volwassenen, om alsnog covid-vaccinaties te halen

150 miljoen euro extra voor palliatieve zorg & geestelijke verzorging thuis

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) versterkt de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis. Tussen 2022 en 2027 komt in totaal €150 miljoen beschikbaar om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. 

150 miljoen euro extra voor palliatieve zorg & geestelijke verzorging thuis

Extra aanmeldcentrum asielzoekers komt in Bant

Er is een locatie gevonden voor een extra aanmeldcentrum in Bant. De grond waarop het aanmeldcentrum moet komen is aangekocht door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Extra aanmeldcentrum asielzoekers komt in Bant

Helft politiek ambtsdragers heeft te maken met agressie of geweld

Bijna de helft (49%) van de decentrale politieke ambtsdragers zoals burgemeesters, waterschapsbestuurders en Statenleden heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022.

Helft politieke ambtsdragers heeft te maken met agressie of geweld

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl