Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Dreigingsbeeld NCTV: dreiging in en tegen Nederland veelzijdiger en meer diffuus

Dreigingsbeeld NCTV: dreiging in en tegen Nederland veelzijdiger en meer diffuus

Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen dat geradicaliseerde personen een aanslag voorbereiden. Wel zijn er in Nederland personen en groepen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn, die een dreiging kunnen vormen tegen de nationale veiligheid. Een terroristische aanslag in Nederland blijft voorstelbaar. Het dreigingsniveau in Nederland wordt dan ook vastgesteld op ‘aanzienlijk’ (niveau 3 van 5). Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57 (DTN57).

Dreigingsbeeld NCTV: dreiging in en tegen Nederland veelzijdiger en meer diffuus

Akkoord moet openbaar vervoer toegankelijker maken voor mensen met beperking

Iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook mensen met een beperking. Daarom hebben vandaag staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), regionale bestuurders, ov-bedrijven en ProRail het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 getekend. 

Akkoord moet openbaar vervoer toegankelijker maken voor mensen met beperking

Proef: bonus voor leraren die contract uitbreiden

Leerlingen, ouders, leraren en schoolleiders, iedereen merkt het. Het tekort aan leraren en schoolleiders is urgent, daarom trekken we alle registers open. Ook nieuwe, onorthodoxe maatregelen zijn nodig. Minister Dennis Wiersma roept scholen op mee te doen aan een proef om een bonus te geven aan leraren die hun contract willen uitbreiden.

Proef: bonus voor leraren die contract uitbreiden

Overheid start campagne om mensen met geldzorgen te wijzen op hulp

‘Je staat er niet alleen voor’

Steeds meer huishoudens komen financieel in de knel door de hoge inflatie en de fors gestegen energierekening. Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen van de overheid is er de vrees dat het aantal huishoudens met schulden flink zal toenemen de komende periode. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start daarom met Geldfit een offensief om mensen met geldzorgen te wijzen op de beschikbare hulp en aan te moedigen om de eerste stap te zetten.

Overheid start campagne om mensen met geldzorgen te wijzen op hulp

Meer duidelijkheid in beroepenstructuur psychologische zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vereenvoudigt de beroepenstructuur. Met dit besluit komt er per 1 januari 2025 één basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG. Deze wijziging moet professionals én cliënten meer duidelijkheid geven bij wie men terecht kan voor de best passende behandeling in de GGZ. Het besluit wordt genomen op basis van een breed gedragen advies van beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). 

Meer duidelijkheid in beroepenstructuur psychologische zorg

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl