Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Per 1 januari 2023 verbod op lachgas

Per 1 januari 2023 verbod op lachgas

Het lachgasverbod wordt van kracht per 1 januari 2023. Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan.

Per 1 januari 2023 verbod op lachgas

Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord € 7,5 miljard vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) maken vandaag bekend hoe dit geld besteed wordt. Zij doen dat na overleg met provincies en gemeenten, die zelf ook een forse financiële bijdrage leveren. 

Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland

Extra aandacht voor ongelijkheid mannen en vrouwen op arbeidsmarkt met maatschappelijke dialoog

Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld per uur 13 procent minder dan mannelijke collega’s. Dit loonverschil is de afgelopen jaren maar langzaam kleiner geworden. Om de bredere ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te bespreken, kondigt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een maatschappelijke dialoog aan.

Extra aandacht voor ongelijkheid mannen en vrouwen op arbeidsmarkt met maatschappelijke dialoog

Coronamedicijn Paxlovid voor risicogroepen vergoed uit basispakket

Het coronamedicijn Paxlovid wordt per 15 november 2022 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat heeft Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten na een positief advies hierover van het Zorginstituut.

Coronamedicijn Paxlovid voor risicogroepen vergoed uit basispakket

Extra ondersteuning voor economische groeikansen Brainportregio Eindhoven

De Brainportregio Eindhoven verwacht de komende jaren een verdere sterke groei van economische activiteiten.Het kabinet en de Brainportregio hebben vandaag bekend gemaakt tot 2030 bijna € 1,6 miljard in bereikbaarheid te gaan investeren.

Extra ondersteuning voor economische groeikansen Brainportregio Eindhoven

Minister Harbers geeft startsein voor ‘Kampioenengroep’ landen die kennis delen over klimaatadaptatie

Op de COP27 in Egypte is vandaag de opening van het Nederlandse initiatief ‘Champions Group for Deltas and Coastal Zones’. De Champions zijn landen die voor grote uitdagingen staan als het gaat over overstromingen, droogte, zoetwatertekorten of zeespiegelstijging. Zij moeten dus relatief veel geld investeren in klimaatadaptatie.

Minister Harbers geeft startsein voor ‘Kampioenengroep’ landen die kennis delen over klimaatadaptatie

Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verlengt de subsidie Waardevermeerdering met zes maanden, tot 1 juni 2023. De subsidie Waardevermeerdering is bedoeld als compensatie voor de (trage) afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg.

Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl