Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Negen commerciële radiostations gaan na veiling tot 2035 landelijk uitzenden

Negen commerciële radiostations gaan na veiling tot 2035 landelijk uitzenden

DPG Media, Business Nieuws Radio, Financial News Radio, Mediahuis en Talpa Radio hebben vergunningen gewonnen om vanaf 1 september 2023 tot en met 2035 uit te zenden met landelijke commerciële radiostations. Minister Micky Adriaansens (EZK) heeft de uitkomsten bekend gemaakt van de Nederlandse landelijke radioveiling.

Negen commerciële radiostations gaan na veiling tot 2035 landelijk uitzenden

Minimumuurloon gaat in op 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen.

Minimumuurloon gaat in op 1 januari 2024

Meer passagiers van privéjets gaan per 1 januari 2025 vliegbelasting betalen

Het kabinet onderneemt actie zodat meer passagiers die in privéjets vliegen vliegbelasting gaan betalen. Dit gebeurt door de gewichtsgrens te verlagen, waardoor passagiers bij 82% van de vluchten met dit type vliegtuigen vliegbelasting gaan betalen. 

Meer passagiers van privéjets gaan per 1 januari 2025 vliegbelasting betalen

Nederlandse militaire inzet in Irak groeit weer

Nederland gaat meer bijdragen aan de NAVO-missie in Irak (NMI). Het betreft een infanteriecompagnie met ondersteuning van in totaal 145 militairen. Die wordt vanaf 1 januari 2024 voor een jaar ingezet voor Force Protection in Bagdad. Deze missie is actief op verzoek van Irak.

Nederlandse militaire inzet in Irak groeit weer

Veel fiscale regelingen scoren negatief op verschillende evaluatiecriteria

Uit onderzoek van het Ministerie van Financiën naar 116 fiscale regelingen is gebleken dat 11 van de 73 onderzochte regelingen op een efficiënte manier bijdragen aan het beoogde doel. Tegelijkertijd is een deel van de regelingen ingehaald door de tijd of erg complex voor de Belastingdienst of belastingplichtigen.

Veel fiscale regelingen scoren negatief op verschillende evaluatiecriteria

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel Europawet

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel EU-informatievoorziening Staten-Generaal (de Europawet). Door informatie-afspraken in de wet te verankeren, wil het kabinet besluitvorming in de EU transparanter maken voor de Eerste en Tweede Kamer en burgers.

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel Europawet

Minister informeert Tweede Kamer over voortgang versterking positie klokkenluiders

Deze week heeft minister Bruins Slot (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de versterking van de positie van klokkenluiders. Zij werkt de plannen voor een fonds voor juridische en psychosociale ondersteuning van klokkenluiders verder uit. 

Minister informeert Tweede Kamer over voortgang versterking positie klokkenluiders

Antwoorden op Kamervragen Archiefwet 2021 naar Tweede Kamer gestuurd

De huidige Archiefwet is verouderd. Aanpassing is nodig om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan, beheren en toegankelijk houden. Daarom heeft het kabinet in november 2021 een voorstel voor een nieuwe Archiefwet ingediend. 

Antwoorden op Kamervragen Archiefwet 2021 naar Tweede Kamer gestuurd

Loes Mulder waarnemend secretaris-generaal BZK

Loes Mulder wordt waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij start maandag 21 augustus en zorgt voor tijdelijke invulling van de functie na het vertrek van Maarten Schurink.

Loes Mulder waarnemend secretaris-generaal BZK

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl