Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Afhandeling aardbevingsschade: Van schadevergoeding naar daadwerkelijk schadeherstel zonder gedoe

Afhandeling aardbevingsschade: Van schadevergoeding naar daadwerkelijk schadeherstel zonder gedoe

De afhandeling van aardbevingsschades wordt milder, menselijker en makkelijker. Uitgangspunt bij de nieuwe wijze van schadeafhandeling wordt daadwerkelijk herstel, zonder gedoe. Bewoners met schade aan hun woning krijgen de mogelijkheid om alle schades die mijnbouwschade kùnnen zijn, zoals scheuren in muren, in één keer te laten herstellen zonder causaliteitsonderzoek. Dit geldt tot een bedrag van € 60.000 per adres.

Afhandeling aardbevingsschade: Van schadevergoeding naar daadwerkelijk schadeherstel zonder gedoe

Kabinet neemt rapport over evacuatie uit Kaboel in ontvangst

Vandaag hebben de bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid in perscentrum Nieuwspoort, het rapport ‘Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021’ van de commissie-Ruys in ontvangst genomen.

Kabinet neemt waardevolle rapport Commissie Ruys in ontvangst

Staat van Migratie: wereldwijde stijging van migratie in 2022

In 2022 is wereldwijd een stijging van migratie te zien ten opzichte van 2021. Dit geldt ook voor Nederland: 403.108 personen kwamen naar ons land, dat is 61% meer dan het jaar ervoor. Internationale gebeurtenissen hebben een grote invloed op migratie, zoals de aanval van Rusland op Oekraïne. Asielmigratie is een klein deel van de totale migratie naar Nederland. 

Staat van Migratie: wereldwijde stijging van migratie in 2022

Nieuw steunpakket Oekraïne: ruim 100 miljoen euro voor investeringen, herstel en hervormingen

Nederland trekt 102 miljoen euro uit voor het derde steunpakket in 2023 aan Oekraïne. Dat meldt minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking namens het kabinet aan de Tweede Kamer. Van deze extra bijdrage gaat 60 miljoen euro naar de ondersteuning van Nederlandse bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de wederopbouw van het land. 

Nieuw steunpakket Oekraïne: ruim 100 miljoen euro voor investeringen, herstel en hervormingen

Voorzichtige kentering in achterstanden bij UWV

Er is een voorzichtige kentering zichtbaar in de omvang van de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen bij UWV. De komende jaren lijkt deze verbetering door te zetten, maar de prognoses blijven onzeker. 

Voorzichtige kentering in achterstanden bij UWV

Aanvraag nieuwe vergunningen voor lokale, private 5G-netwerken mogelijk

Nederlandse bedrijven en consumenten kunnen gebruik maken van de 5G-technologie via landelijke mobiele communicatienetwerken. Daarnaast stelt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aan bedrijven en organisaties ook nieuwe lokale vergunningen beschikbaar voor draadloze, private 5G-netwerken. Partijen kunnen daarop bijvoorbeeld hun eigen bedrijfsprocessen draaien. 

Aanvraag nieuwe vergunningen voor lokale, private 5G-netwerken mogelijk

Contourennotitie schetst eerste richtingen voor nieuwe Nota Ruimte

Vooruitlopend op het verschijnen van een nieuwe Nota Ruimte heeft minister De Jonge (Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vandaag de Contourennotitie naar de Tweede Kamer gestuurd. De notitie benoemt de urgente keuzes op het gebied van energie, natuur, woningbouw, landbouw, economie en infrastructuur die overheden moeten maken en geeft een eerste inhoudelijke richting voor een rechtvaardige verdeling van die ruimte. 

Contourennotitie schetst eerste richtingen voor nieuwe Nota Ruimte

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl