Nieuwsbrief Regeringsnieuws - € 34 miljoen voor het versneld vinden van woonruimte voor mensen die extra hulp nodig hebben

Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden

De armoedecijfers  in de voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden laten een bemoedigend beeld zien. Tegelijkertijd zijn er signalen vanuit maatschappelijke organisaties dat er nog meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op sociale voorzieningen.

Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Nieuwe politie-cao ondertekend

De politiebonden, directeur-generaal politie en veiligheidsregio’s Monique Vogelzang van Justitie en Veiligheid en korpschef Van Essen hebben vandaag de nieuwe politie-cao ondertekend. Het salaris van politiemensen gaat met gemiddeld 9,5% omhoog gedurende de looptijd van de cao, van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025.

Nieuwe politie-cao ondertekend

Omroep ON behoudt erkenning: staatssecretaris wil Mediawet aanscherpen

Omroep Ongehoord Nederland (ON) blijft in het publieke omroepbestel. Dat heeft staatssecretaris Van Weyenberg (Media) besloten. De NPO had in april verzocht om intrekking van de erkenning, op grond van een gebrek aan samenwerkingsbereidheid van ON. Het naleven van de journalistieke code moet onderdeel worden van de Mediawet.

Omroep ON behoudt erkenning: staatssecretaris wil Mediawet aanscherpen

Meer regie op trainingen voor bestuurders van zware elektrische bakfietsen en BSO-bussen

Het Rijk gaat zich inzetten voor meer uniformiteit en kwaliteit bij de bestaande trainingen voor nieuwe bestuurders van BSO-bussen en van elektrische bakfietsen die meer dan 75 kilogram wegen. Op dit moment gebruiken vooral kinderopvangorganisaties en postbezorgingsbedrijven deze voertuigen. 

Meer regie op trainingen voor bestuurders van zware elektrische bakfietsen en BSO-bussen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl