Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nederland investeert € 2,5 miljard in sterk ondernemingsklimaat voor microchipsector Brainport Eindhoven

Meerdere aanvragen voor grootste windparken op de Nederlandse Noordzee

In de grootste tenderronde voor wind op zee in Nederland tot nu toe zijn meerdere aanvragen ingediend. In totaal wordt in één ronde 4 GW vergund; goed voor ongeveer 14% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland.

Meerdere aanvragen voor grootste windparken op de Nederlandse Noordzee

Douane moet gegevens kunnen delen in strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) wil dat de Douane vaker gegevens kan gaan delen met de politie, de Marechaussee, de FIOD en de FIU. Dit is van belang in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit en andere illegale activiteiten.

Douane moet gegevens kunnen delen in strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Nieuwe manieren om wegen veiliger te maken

De komende periode krijgen gemeenten, provincies en waterschappen nieuwe mogelijkheden om met geld van het Rijk hun wegen veiliger te maken. Dit geld komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, waarmee het Rijk € 500 miljoen beschikbaar heeft gesteld tussen 2020 en 2030.

Nieuwe manieren om wegen veiliger te maken

Lerarenbeurs komend schooljaar verlengd en verhoogd

Ook volgend schooljaar kunnen leraren en docenten die een opleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit, gebruik maken van de lerarenbeurs. Daarvoor reserveert het ministerie van OCenW in totaal bijna € 65 miljoen, ruim € 2 miljoen meer dan voor dit schooljaar beschikbaar was.

Lerarenbeurs komend schooljaar verlengd en verhoogd

Samenhang en ondernemingsgerichtheid moet centraal staan in aanpak verduurzaming bedrijventerreinen

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft in oktober vorig jaar het advies ‘Samen werken; kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ uitgebracht. Het kabinet omarmt dit advies en gaat samen met ondernemers, provincies en gemeentes kijken hoe de samenwerking op bedrijventerreinen versterkt kan worden en welke obstakels overwonnen moeten wonnen.

Samenhang en ondernemingsgerichtheid moet centraal staan in aanpak verduurzaming bedrijventerreinen

Benoemingen en herbenoemingen SER

Per 1 april 2024 worden de voorzitter, Kim Putters, en 14 zittende kroonleden herbenoemd voor de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast worden 8 nieuwe kroonleden benoemd.

Benoemingen en herbenoemingen SER

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl