Europees Migratienetwerk Nederland (EMN Nederland)

Het Europees Migratienetwerk (EMN) levert vergelijkbare en objectieve onderzoeksinformatie over migratie en asiel in Europa. 

Contactgegevens Europees Migratienetwerk Nederland (EMN Nederland)

Contactgegevens

E-mailadres
emn@ind.nl
Internet

Contact met EMN Nederland

Bezoekadres

 • Rijnstraat 8
 • 2515 XP Den Haag

Publicaties EMN Nederland

 • De onderzoeken over migratie en asiel publiceert EMN Nederland op www.emnnetherlands.nl. De jaaroverzichten van migratie- en asielbeleid in Nederland zijn ook in te zien op: Strategische documenten DMB
 • Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief via de website www.emnnetherlands.nl.
   

Taakomschrijving EMN Nederland

Migratie leeft in Nederland en andere landen van de Europese Unie (EU). Iedereen heeft er een mening over. Juist dan doet feitelijke informatie over migratie en asiel ertoe. Het Europees Migratienetwerk (EMN), als Europees onderzoeksnetwerk voor migratie en asiel, voorziet in deze informatie. Het EMN heeft contactpunten in alle EU-lidstaten plus Noorwegen (Georgië en Moldavië zijn waarnemer). De Europese Commissie coördineert en (grotendeels) financiert het EMN. EMN Nederland is het Nederlandse contactpunt van het EMN, ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De onderzoeksinformatie van EMN Nederland is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in Europees migratie- en asielbeleid. De informatie uit andere EU-lidstaten steunt Nederlandse en Europese beleidsmakers in het ontwikkelen van een gefundeerd migratie- en asielbeleid. Migratie- en asielbeleid van EU-lidstaten overstijgt immers nationaal beleid.

EMN Nederland brengt per onderzoek de Nederlandse beleidssituatie voor migratie en asiel in kaart en vergelijkt deze met andere EU-lidstaten. Het gaat om migratie en asiel uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte naar Europa, met thema’s over de volle breedte van de Nederlandse en Europese migratieagenda: 

 • alleenstaande minderjarige  migranten (alleenstaande minderjarige vreemdelingen/amv’s)
 • asiel
 • economische migratie 
 • gezinsmigratie
 • integratie en nationaliteit 
 • irreguliere migratie
 • mensenhandel 
 • studiemigratie 
 • terugkeer